TEPELNÁ  ČERPADLA

Tepelná čerpadla jsou energeticky úsporná zařízení, která plní funkci hlavního zdroje tepla v objektech.

Mohou čerpat nízkopotenciální teplo z různých prostředí (voda, země, vzduch) a předávat ho do nízkoteplotních otopných systémů, do zařízení pro ohřev teplé vody, pro ohřev vody v bazénu apod.

Tepelná čerpadla voda-voda využívají nízkopotenciálního tepla ve vodě. Využitelný zdroj vody je takový, který má teplotu vody minimálně +10°C a dostatečnou vydatnost. Před instalací tepelného čerpadla voda-voda musí být proveden hydrogeologický průzkum a čerpací zkouška.

Tepelná čerpadla země-voda využívají nízkopotenciálního tepla v zemi. Teplo je odebíráno pomocí trubkových absorbérů s cirkulující nemrnoucí směsi. Trubkové absorbéry jsou ukládány do hlubinných vrtů o hloubkách obvykle 80 m až 120 m nebo do plošných kolektorů o ploše obvykle 400 m2 až 2000 m2.

Tepelná čerpadla vzduch-voda využívají nízkopotenciálního tepla v okolním vzduchu. Kvalitní tepelná čerpadla mohou pracovat s teplotou okolního vzduchu až -25°C.

Využití tepelných čerpadel při vytápění objektů a při přípravě teplé vody přináší úsporu provozních nákladů celého domu ve výši 50-60% proti běžným zdrojům tepla. 

Investice do tepelného čerpadla má návratnost při dnešních cenách energií 6 až 8 let.


Kontakt

Ing.Igor Šmída - TČ PROJEKT

Kundratka 1944/17
Praha 8 Libeň
180 00

Montážní střediska :
Praha + střední Čechy
Náchod
Litomyšl-Polička+420 603 849 226